Αμερικανική Εκδοση - Μεγάλο Χάρτινο Κουτί  • Αμερικανική Επανέκδοση - Μεγάλο Χάρτινο Κουτί    1 Cd σέ Κασετίνα